Inwestor

Bunscha Park
sp. z o.o.

Spółka  Bunscha Park sp. z o.o. została powołana do zrealizowania Przedsięwzięcia Deweloperskiego, polegającego na wybudowaniu nowoczesnego kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Karola Bunscha w Krakowie. Głównym udziałowcem spółki Bunscha Park sp. z o.o.  jest spółka WB FINANCE s.r.o. Działalność spółki WB FINANCE s.r.o. skoncentrowana jest na trzech płaszczyznach biznesowych:

01

Inwestycje na rynkach kapitałowych,

02

Finansowanie inwestycji deweloperskich,

03

Realizowanie własnych projektów deweloperskich za pośrednictwem dedykowanych spółek celowych.

Zrealizowane Inwestycje

Hotel butikowy przy ul. Św. Filipa w Krakowie

Hotel konferencyjny przy ul. Świerszcza w Warszawie